Demiryolları Serbestleşiyor,Yeni Kavramlar Geliyor

KATEGORİSİZLER kategorisinde yazıldı. Hiç yorum yapılmadı, 4378 okundu

Tcdd A.ş’nin Kurulmasıyla ve Demiryollarının serbestleşmesiyle Hayatımıza bazı yeni kavramlar girecek.Bunların bazıları yeni,Bazıları ise daha önce sık kullanılmayan kavramlar İşte Bu Kavramlar :

Altyapı İşletmecisi (Infrastructure Operator) : Tasarrufundaki demiryolu altyapısını işleten ve tren işletmecilerinin hizmetine sunan kamu tüzel kişisi veya şirket.

Barınma Hattı (Temporary Parking Line) : Demiryolu araçlarının iki görev arasında geçici olarak park yapması için belirlenmiş hat.

Çerçeve Anlaşması (Long-term Contract) : Demiryolu altyapı işletmecisi ile demiryolu tren işletmecisi arasında, bir tahsis dönemini aşan bağlayıcı nitelikte anlaşma.

DDGM – Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü (Railway Authority) :Demiryolu taşımacılığı ile ilgili konularda usul ve esasları belirleyen, ithilafların çözümüne yönelik karar alan, gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit eden, gerekli yetkilendirmeleri yapan ve uygulamaları denetleyen ulusal yetkili kuruluş.

DeBo – Atanmış Kuruluş (Designated Body) : Demiryolu araçlarının ulusal yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığını değerlendiren, DDGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluş.

Demiryolu Tren İşletmecisi (Train Operator) : DDGM tarafından, ulusal demiryolu ağında yolcu veya yük trenleri işletme yetkisi verilmiş kamu tüzel kişisi veya şirket.

Doğrulama Sertifikası (Validation Certificate) : Demiryolu aracının UTP/TSI standartlarına uygun olarak üretildiğini gösteren ve NoBo tarafından hazırlanan sertifika.

ECM – Demiryolları Araçları Bakım Yetkilisi (Entity in Charge of Maintanance) : Her türlü demiryolu aracının tamir, bakım ve yenileme işlerini yapmaya yetkili, gerekli makina, ekipman ve uzman personele sahip, DDGM tarafından yetkilendirilen kamu tüzel kişisi veya şirket.

Emniyet Sertifikası (Safety Certificate) : Demiryolu ulaştırma hizmetlerinin emniyetli bir şekilde verildiğini gösteren, altyapı ve tren işletmecilerine DDGM tarafından verilen belge.

ERA – Avrupa Demiryolu Ajansı (European Railway Agency) : Avrupa Birliği bünyesinde kurulan ve birlik bünyesinde güvenli, modern, entegre ve karşılıklı işletilebilir bir demiryolu ağı geliştirmek, demiryolunun yüksek kaliteli ve rekabetçi hizmet vermesini sağlamak amacıyla kurulan, aynı zamanda Avrupa Demiryolu Trafiği Yönetim Sistemi (ERTMS) projesini yürüten kuruluş.

Erişim Sözleşmesi (Network Access Contract) : Demiryolu altyapı işletmecisi ile demiryolu tren işletmecisi arasında yapılan ve şebekeye erişimi sağlayan sözleşme.

EYS – Emniyet Yönetim Sistemi (SMS – Safety Management System) : Tren işletmelerinin emniyetli çalışmasını, tehlikelerin ve kazaların azaltılmasını, risklerin düşürülmesine yönelik önlemleri belirleyen, buna göre kural, talimat ve süreçleri takip edip revize eden organizasyonel yapı.

ISA – Bağımsız Emniyet Kuruluşu (Independent Safety Assessor) : Ulusal demiryolu altyapı ağında çalıştırılacak araçların uygunluğunu ve emniyet kriterlerini inceleyen bağımsız kuruluş.

Kapasite Tahsisi (Capacity Allocation) : Demiryolu işletmecisi tarafından belirli bir süre için, belirli bir demiryolu altyapı kapasitesinin, sözleşme ile bir demiryolu tren işletmecisinin kullanımına verilmesi.

Lojistik Merkez İşletmecisi (Logistics Center Operator) : Depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yükleri bölme, birleştirme, paketleme vb faaliyetleri yürütme yeterliliğine sahip, DDGM tarafından yetkilendirilmiş kamu tüzel kişisi veya şirket.

NoBo – Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) : Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan “NANDO-Notified Body List” listesinde yer alan veya farklı demiryolu teknik normlarında akredite edilmiş, belgeleme/sertifikasyon işlemleri yapan kuruluş.

RID (Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) : COTIF sözleşmesinin eki olarak yayınlanan tehlikeli maddelerin demiryolunda taşınması yönetmeliği.

Şebeke Bildirimi (Network Manifesto) : Altyapı kuruluşu tarafından yayınlanan, altyapı kapasite tahsisi ve ücretlendirmeye ilişkin genel kuralları, izlenecek yöntemleri ve tahsis için gerekli diğer bilgileri ayrıntılı olarak gösteren bildirim.

TEN (Trans European Network) : Demiryolu araçlarının, COTIF’in yeni düzenlemelerine uygun olarak uluslararası trafikte kullanılabileceğini gösteren, RIV yerine kullanılmaya başlanan işaret.

Tren Çizgisi (Train Slot) : Bir trenin, iki yer arasında, belirli bir zaman diliminde işlemesi için gerekli demiryolu altyapı kapasitesi.

TSI – Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (Technical Specifications for Interoperability) : Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından hazırlanan ve Avrupa’daki hızlı tren ve konvansiyonel demiryolu ağlarında işletmeciliği ve karşılıklı işletilebilirliği temin eden asgari teknik şartlar.

UTP – Tek Tip Talimatlar (Uniform Technical Prescriptions) : OTIF Teknik Uzmanlar Komitesi tarafından kabul edilmiş tek tip teknik talimatlar.

 

 


Bunlar da İlginizi Çekebilir
0 0 oylar
Makale Reyting
Abonelik
Bildir
0 Yorumlar
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları göster