Scada Sistemlerine Genel Bakış Scada Sistemlerine Genel Bakış

Scada nedir ? Scada sistemleri nerede kullanılır ? Scada Sistemlerinin Tanımı ve Genel Bakış—Adı ‘Supervisory Control and Data Acquisition’ kelimelerinin ilk harflerinden oluşmuştur. —Endüstriyel kontrol amaçlı kullanılan sistemlerdir. —Bu kontrol işlemlerini RTU,PLC gibi araçlar  ve ERP gibi planlama sistemlerinin beraber kullanımı ile yapmaktadır. —Bu bakımdan sadece bilgisayar mühendisliği ile ilgili bir alan olmaktan çıkmıştır.Uygulama Alanları—Kimya Endüstrisi —Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları —Petrokimya Endüstrisi —Elektrik Üretim ve İletim Sistemleri —Elektrik dağıtım Tesisleri —Su Toplama, Arıtma ve Dağıtım Tesisleri —Hava Kirliliği Kontrolü —Çimento ...