sultan alparslanBüyük Selçuklu Kumandanı Alparslan

Sultan Alparslan Sözleri , Sultan Alparslan Hayatı , Büyük Türk Hükümdarı Alparslan , Sultan Alparslan Sözleri, Alp Arslan kimdir ? Selçuklu Kumandanı AlparslanAlp Arslan (20 Ocak 1029 - 15 Aralık 1072) (Adudüddevle Ebu Şüca Muhammed Alp Arslan bin Davud), Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Türk hükümdar. Alp Arslan, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Gerçek adı Muhammed olup, daha çok unvanı olan Alp Arslan adıyla tanınmaktadır.Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Beyin oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey´in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti. Doğum tarihini çeşitli ...